Betaling- og nøkkelinformasjon

Gyldig fra januar 2008

 

Betaling skal skje til nedenstående konto innen 14 dager etter bestilling: (Merk betaling med idabu  uke xx)

Alle er ansvarlige for selv å regne ut hvilket beløp man skal betale, se prisoversikt

Betalingsforfall er 14 dager etter at bestilling/trekning er gjennomført. Det betyr at en har 14 dagers angrefrist. Dersom en senere ønsker å avbestille vil halvparten av prisen bli tilbakebetalt hvis sameiet får leid den ut på nytt. I spesielle tilfeller som plutselig sykdom, død og liknende vil hele beløpet bli refundert.

Samiet Idabu
c/o Eivind Ruud
Kransen 9 b
1166 Oslo.

Kontonummer: 1450 10 29190


Alle har nå egen nøkkel. Nøkkelansvarlig er:

Tore Gulbrandsen
c/o EDB a/s
Nedre Skøyenvei 26,
0213 Oslo.