Idabu øst - Idabu Vest

Hyttebytte er mandag kl. 17:00

Husk å gjennomgå sjekkliste ved ankomst og avreise.
Se hyttereglement i venstremargen.