Styret i Idabu

Eivind Ruud  Styreformann og kasserer.
Tore Arnhoff Styremedlem og Leder for byggekomiteen.
Tore Gulbrandsen Styremedlem og ansvarlig for nøkkelservice og WEB
Erik Sanne Styremedlem
Lars Henrik Junker Styremedlem

[ sameietidabu@gmail.com ]