Trekning og bestillingssystem

Feil, mangler  og forslag til forbedringer av bestillingssystem kan sendes til sameietidabu@gmail.com.

Trekning av ønsker meldt inn i trekningsvalg gjennomføres en gang hvert år og da for hele det kommende kalenderåret. Trekningsdato er 31. oktober hvert år. Dersom denne dato er i helg vil en ta trekningen på førstkommende arbeidsdag.

Til trekningen kan en legge inn så mange ønsker en bare vil og prioritere ønskene. Når en skal lage prioritet i trekning er det viktig å vite at prioriteter en setter for sine valg bare har med rekkefølgen systemet velger for deg. Det vil si at en ikke øker eller minsker sjansene en har om en setter mange valg på samme prioritet. Max antall uker en bruker kan vinne i trekning er 4 . Ønsker kan ha samme prioritet, men da er det tilfeldig hvilke som blir valgt først av systemet innen samme prioritet. Totalt vinner en bare det antall trekninger en har satt som max for seg i systemet. Trekningen foregår grovt i loop på følgende måte:

1. Uttrekk av en leier av de som er på trekningsliste.

2. Systemet velger hytte som er ledig for vedkommende som leier har lavest prioritet på ( 1 foretrekkes framfor 2 )

3. Fjern fra trekningsliste de som har fått max antall hytter eller som ikke har mulighet til å få noen valg oppfylt.

Det er ingen prikkbelastning i systemet. Men det er slik at har en vunnet en trekning for ei hytte vil en stille bak de som ikke har vunnet i etterfølgende tre år. Dette gjelder for de beveglige ukene. De beveglige ukene er påske, jul, nyttår, vinterferieoslo og vinterferiebergen . En står altså bakerst i køen bare på de ukene en har vunnet i trekning tidligere. Systemet er satt sammen slik at dersom en vinner en trekning og en ikke kan få sin øverste prioritet på grunn av at en har hatt uken foregående år vil systemet velge nedover i prioritetslisten din.

Generelt for trekning og bestilling som jeg glemte å ta med i bruker beskrivelsen  er at en kan se tidspunkter og navn ved å holde markæren over henholdsvis uke felt og leier felt.


 

Adressen for bestillings og trekningssystemet er:    Bestillingssystem for Idabu

Brukerveiledning for nytt bestillingssystem:            Brukerveiledning

Meld deg på trekning 2019:            Trekningen 2019

Forslag om ny trekningsmetode:       Vedtak om ny trekningsmetode