Tilbud om vask av IDABU etter bruk

Styret i Sameiet Idabu har på vegne av medlemmene i sameiet inngått en avtale med Hallingdal Fjellservice om renhold av de to hyttene i Rundetjødn 32, Idabu øst og Idabu Vest. Hver hytte har to etasjer, hovedetasje og hems. Avtalen gir den enkelte leietager mulighet til å få vasket hytta etter endt opphold. Hallingdal Fjellservice har fått to nøkler. Disse er merket henholdsvis IDABU øst og IDABU Vest. Leietager fyller ut et utsjekkingsskjema etter endt opphold. Det er viktig at relevante utsjekkingspunkter er med i rengjøringen. Dette utsjekkingsskjemaet ble lagt ved sist, slik at Hallingdal Fjellservice kan se i hvilken stand hyttene skal være når utleier forlater dem.

I prisen på rengjøring pr. hytte, kr 1250,-, er følgende inkludert:

Komplett utvask pr. hytte, kr 1400,-, inkluderer også følgende: Er det ytterlige rengjøringsbehov, kan den enkelte leietager gjøre avtale med Hallingdal Fjellservice mot tilleggsbetaling. VIKTIG: Etter utført rengjøring må renholdere fra Hallingdal Fjellservice skru av hovedkranen i kjøkkenbenk ved siden av komfyr. Persienner skal dras ned og gardiner trekkes for. Det er fint dersom dere sjekker at ovnene står på 15 grader etter hvert som de støvtørkes. Rengjøring bestilles av den enkelte sameier før eller under oppholdet til: Hallingdal Fjellservice ved Trude Megård (tlf: 95454242). Rengjøring utføres mandag ettermiddag innen kl. 17. Faktura sendes direkte til bestiller. Sameiet tar ikke ansvar for evt. ubetalte regninger. ***